contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

Habitatges cooperatius a Palamós

Es tracta d’un projecte d’habitatges cooperatius en cessió d’ús promogut per la cooperativa d’habitatges Sostre Cívic, premi Plata dels Premis World Habitat i per l’Ajuntament de Palamós. La proposta planteja un edifici amb un sistema modular a nivell tipològic que permet una gran flexibilitat combinatòria. L’edifici s’adapta i aprofita la geometria de la parcel·la per aconseguir compactar al màxim l’edificabilitat a les plantes tipus i així alliberar la planta baixa, la planta coberta i uns espais de dimensió variable a cada planta on s’ubicarien espais d’ús col·lectiu.
L’edifici es desdobla en dos volums que s’obren cap a la riera, generant un espai interior obert (amb caràcter de façana) que té múltiples funcions:
– Permetre la ventilació natural i creuada de tots els habitatges, que representa una de les claus per assolir un bon confort d’estiu.
– Permetre l’entrada de llum natural a les façanes interiors: les passeres així com l’escala i l’espai d’arribada dels ascensors es plantegen com espais oberts que permetran que l’espai entre els edificis sigui un espai totalment exterior. D’aquesta manera els habitatges tenen dues façanes il·luminades naturalment, degudament protegides amb proteccions solars per garantir el confort dels usuaris.
– Generar, mitjançant les passeres obertes i que participen del pati, uns espais de circulació i d’accés als habitatges que puguin ser també espais de convivència. A la planta primera, d’aquesta passera “penja” l’espai comú complementari integrant els espais de circulació als espais de relació. El projecte es troba en fase de licitació i ha sigut el fruit d’un treball participatiu amb el grup que s’ha desenvolupat en 5 sessions temàtiques. Es preveu començar les obres a finals del 2023.


Crèdits

Programa: Habitatges cooperatius en cessió d’ús

Emplaçament: Av. Catalunya s/n, Palamós

Superfície: 2.486,34  m2

Any: en construcció

Promotor: Sostre Cívic

Renders: Beats of Light (http://beatsoflight.com)