contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

Adequació d’espais de Centres Educatius DE Barcelona

Des del 2020, com a equip homologat dins de l’Acord Marc de redacció de projectes i direccions d’obres de les actuacions del Consorci d’Educació de Barcelona, hem treballat en les adequacions de molts centres escolars, per garantir el creixement i les reformes dels espais necessaris per respondre a les necessitats anuals d’escolarització.

Institut Sants

Un dels espais de l’Institut Sants era l’antiga capella, de gran alçada i diàfana, que ja s’utilitzava com a aula de manera bastant precària. La intervenció va consistir a adequar aquest espai aprofitant la doble alçada per ampliar el nombre d’aules a disposició del centre, amb la construcció d’un forjat intermedi. D’aquesta manera es va aconseguir encabir 4 aules noves, dues a la planta baixa i dues a la planta superior.

Institut Escola Eixample

L’edifici objecte del projecte és el nou institut Escola Eixample, abans Col·legi de les Missioneres de la Immaculada Concepció. Aquest es compon d’un cos principal de planta baixa i 5 plantes pis, d’uns cossos secundaris a l’interior del pati d’illa, incloent-hi també l’església.

La intervenció va consistir en l’adequació d’alguns espais interiors de la planta baixa i primera, i de l’adequació del pati de planta baixa per delimitar i adequar-lo com a pati pel cicle d’Educació Infantil. No s’actua a la resta de plantes.

Institut l’Alzina

L’edifici objecte del projecte és l’Institut Escola l’Alzina. Aquest institut va posar en marxa una nova línia de Batxillerat Internacional que necessitava uns espais molt específics amb necessitats concretes: una aula per exàmens amb espai per 25 taules individuals i una “sala búnquer” on es pogués col·locar un armari per emmagatzematge segur de material confidencial de l’IB.

Escola Projecte

L’edifici on es va intervenir és l’Escola Projecte, ubicada en un conjunt de final del segle XIX però objecte de múltiples reformes i ampliacions.

El projecte va consistir en diverses adequacions tant generals com específiques. A la planta cinquena es van reformar els espais per encabir aules i despatxos. A la planta 2 es va intervenir a totes les aules i espais adequant els WC als usuaris d’educació infantil. A la planta 1 es va col·locar un envà acústic mòbil a la sala d’actes per permetre utilitzar aquest espai de manera versàtil: com a sala d’actes o com aules de secundària. Es van realitzar també actuacions per millorar l’accessibilitat i es van adequar globalment les instal·lacions de TICS i el mobiliari d’infantil.

Institut Miquel Taradell

L’edifici, conegut originalment com a Grup Escolar Ramon Llull, és un conjunt escolar al districte de Ciutat Vella amb protecció patrimonial nivell B (Béns immobles d’interès local BCIL). Es tracta d’un edifici en planta en U entorn a un pati central, característic de l’arquitectura escolar de Catalunya en els anys 20-30. En aquest centre es van dur a terme reparacions puntuals de les façanes exteriors i interiors, es va intervenir en una part de la coberta per resoldre problemes de filtracions i de mal estat d’algunes peces ornamentals, també es van resoldre problemes d’humitat a les aules de la planta semisoterrani i es van substituir les proteccions solars de les aules més exposades.


Crèdits

Programa: Reformes interiors i adequacions a nous usos

Emplaçament: Centres educatius de Barcelona

Any: 2019-2023

Promotor: Consorci d’Educació de Barcelona

Fotografies: Pròpies