contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

EBM Torre del rellotge

Projecte de transformació dels baixos d’un edifici de nova construcció promogut per l’IMHAB en una escola bressol municipal al barri de Trinitat Nova.
El programa funcional definit pel promotor és d’una Escola Bressol Municipal de 6 grups que es desenvolupa en una sola planta (planta baixa). El projecte s’adapta a la geometria característica de l’edifici per generar els espais necessaris, i també espais complementaris a aquests com petites aules exteriors per a cada aula, i altres racons i estances complementàries. L’accés a la planta baixa es produeix amb un petit porxo situat a la façana oest, entre les escales D i E, l’únic punt a peu pla entre el nivell del local i la rasant de la vorera al C/ Palamós.


Crèdits

Programa: Projecte d’una nova escola bressol municipal a trinitat nova

Emplaçament: Carrer de Palamòs 70-72; Barcelona.

Projecte: UMMA Arquitectura y gestión SCP

Direcció d’obra: Juli Cortes i UMMA

Superfície: 865 m2

Any: 2022

Promotor: Consorci d’educació de Barcelona

Fotografies: Pròpies