contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

Pavelló de Santa Teresa

El Col·legi Companyia Santa Teresa de Jesús està format per sis edificis, però el projecte es va dur a terme en el Pavelló de Santa Teresa, d’Antoni Gaudí, que es compon de planta soterrani, planta baixa, entresol i 3 plantes tipus.

El pavelló de Santa Teresa tenia una única escala i les normatives vigents per ús docent exigeixen dues sortides per planta. Així doncs, la proposta adequa el projecte a la normativa, però sempre respectant les característiques de l’edifici Gaudí: transparència, ritme i textura són els tres criteris principals de la intervenció.

Després d’analitzar l’estructura del Pavelló i estudiar les diferents possibilitats d’ubicació de l’escala, es va decidir per una escala exterior, delimitant la intervenció a la crugia central amb l’interès de respectar la modulació existent de la façana lateral del pavelló en qüestió. El projecte va estudiar amb tota atenció la visió de l’Edifici Gaudí en tot el recorregut del carrer confrontant. En cap cas la intervenció afecta visualment el pavelló i es materialitza amb una envolupant ceràmica en forma de gelosia, amb l’exprés interès que a través d’ella es visualitzi la façana del pavelló existent i es pugui identificar els diferents períodes d’actuacions. Aquestes peces es recolzen sobre la mateixa estructura metàl·lica de l’escala i amb la il·luminació generen un efecte “llanterna”.


crèdits

Programa: Projecte d’escala d’evacuació del Pavelló Santa Teresa de l’Escola Teresianes Ganduxer

Emplaçament: Carrer Ganduxer 85, Barcelona

Col·laboració: Pich-Aguilera Arquitectos S.L.

Superfície: 20 m2

Any: 2021

Promotor: Província Teresianes d’Europa

Fotografies: Simón García | arqfoto.com