contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

Habitatge entre mitgeres El Prat de LLobregat

La proposta consisteix en la rehabilitació integral d’un habitatge al Prat de Llobregat. L’edificació s’ubica al nucli urbà del municipi, dins d’un solar de 150 m² de geometria rectangular. Originalment, comptava amb dos volums independents, un de principal de PB+2 i un volum al pati posterior de PB+1, separats per un pati.

Es va decidir enderrocar el volum posterior per ampliar el pati i crear una nova zona d’estada i un petit porxo al fons del solar. Al volum principal es va realitzar una reforma completa, mantenint l’estructura excepte en planta segona on es va executar una nova coberta a dues aigües. El nou volum s’alinea amb la façana principal, i s’enredereix de la façana posterior, creant així una nova terrassa per a la planta segona.

A l’interior del volum es van redistribuir els espais, creant una planta baixa diàfana amb un espai reservat per al garatge. A la planta primera se situa la zona de nit amb tres habitacions, un espai d’estudi i dos lavabos complets i a la planta segona, sota coberta, es guanyen uns espais oberts complementaris. Cada planta a més compta amb el seu propi espai exterior.


Crèdits

Programa: Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres

Emplaçament: El Prat de Llobregat, Barcelona

Any: 2020

Promotor: Privat

Fotografies: Pròpies