contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

Guarderia Col·legi Santa Teresa Ganduxer

Es tracta d’una ampliació de l’escola bressol de l’Escola Teresiana Ganduxer mitjançant l’adequació d’un espai obsolet anteriorment destinat a vestuaris i magatzem. A més d’uns nous acabats i instal·lacions adequades per al nou ús, es dona sortida a l’exterior i així generar un espai d’entrada ampli i agradable, com una connexió directa amb el pati i l’edifici principal de l’escola bressol.


crèdits

Programa: Projecte d’Ampliació de la guarderia del Col·legi Santa Teresa Ganduxer

Emplaçament: Carrer Escoles Pies, 48; Barcelona.

Superfície: 71,50 m2

Any: 2019

Promotor: Col·legi Santa Teresa Ganduxer

Fotografies: Pròpies