contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

centre ocupacional Fundació 1957 (abans fundació paIdeia)

Es reforma un local de planta baixa i altell en un edifici existent en el conjunt especial de l’Eixample per ubicar-hi un taller ocupacional per a la Fundació 1957 (abans Fundació Paideia).

El centre per joves amb discapacitats psíquiques, s’organitza en planta baixa amb els espais de menjador/sala polivalent, cuina, part de les aules i els espais administratius. Mentre que a la planta altell s’ubiquen la resta de les aules, uns espais d’ús esporàdic i la sala de reunions per la Fundació. A més el local disposa d’un espai al pati d’illa on s’ubica un hort i zones per a activitats diverses a l’aire lliure.


Crèdits

Programa: Reforma d’un local per ubicar-hi un centre ocupacional per a joves amb discapacitats psíquiques

Emplaçament: Carrer Floridablanca, 74-76; Barcelona.

Superfície: 1.013 m2

Any: 2018

Promotor: Fundació 1957 (abans Fundació Paideia)

Fotografies: Pròpies