contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

Reforma de l’Escola El Turó

L’escola El Turó se situa al barri barceloní del Turó de la Peira, al districte de Nou Barris. L’edifici va ser construït el 1973, consta de planta baixa +2 i un semisoterrani. Tipològicament, està distribuït en forma de barra, amb dues ales simètriques amb escala i nucli de lavabos cadascuna. L’actuació se centra en la meitat de la planta baixa i les dues plantes superiors. La intervenció inclou la substitució de totes les fusteries i col·locació de lames per millorar el confort a les aules, el trasllat d’educació infantil a la planta primera adequant aquests espais al nou ús, la redistribució de planta baixa per a ús del personal del centre aprofitant l’espai alliberat, la reforma de les altres aules dotant-les de més permeabilitat amb el passadís, i la reconstrucció estructural i interior dels lavabos de l’ala oest, on es col·loca un ascensor per dotar el centre de total accessibilitat.

Aquestes obres s’han dut a terme en dues fases per compatibilitzar els treballs amb l’ús docent. La primera fase correspon a la substitució de totes les fusteries i la col·locació de les lames per a les aules. La segona fase inclou la reordenació de les aules i la seva reforma. Durant l’estiu del 2023 es van finalitzar les noves aules d’Educació Infantil al primer pis, transformant l’envà entre el passadís i l’aula dotant-lo de gran transparència i afegint portes corredisses entre aules. També s’inicià l’enderroc dels forjats en mal estat del nucli humit. L’actuació interior contempla la reconstrucció dels accessos a les aules, permetent més transparència entre aula i passadís, la substitució de les lluminàries, pintura general per donar al centre una gamma cromàtica coherent amb els nous criteris del CEB respecte als espais educatius, i la col·locació de panells d’absorció acústica.


crèdits

Programa: Millora energètica i d’accessibilitat, reforma interior

Emplaçament: Carrer de Peñalara, 19, El Turó de la Peira, Barcelona

Superfície d’actuació: 2.300 m2

Any: 2023

Promotor: Consorci d’Educació de Barcelona

Fotografies: Pròpies