contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

Ampliació de l’escola Voltregà

Les obres responen a la petició del departament d’Educació d’ampliar l’escola amb un volum de planta baixa que continua el ja edificat i que conté dues aules d’infantil, una tutoria i els serveis, en continuïtat amb les aules contigües. Aquest nou volum completa l’ampliació executada, al costat nord-est del solar, seguint la linealitat del mur de tanca i d’aquesta manera permet disposar d’un pati d’infantil al màxim d’assolellat possible. Aquesta posició li permet aprofitar l’orientació sud-est per a les aules d’educació infantil de la PB i separa de forma natural el pati d’infantil del de primària. Entre l’edifici existent i el nou hi ha continuïtat directa, donat que la primera ampliació es va realitzar ja pensant en la següent fase.
La pista existent, ja afectada per les obres de la primera fase, es va enderrocar per construir una nova pista paral·lela a la tanca del C/ de l’Abat Oliva per garantir el màxim d’espai i de distància entre pista i nova edificació.


CRÈDITS

Programa: Adequacions i ampliació Escola Voltregà

Emplaçament: Carrer Balmes, 01; Sant Hipòlit de Voltregà, Vic.

Any: 2022

Promotor: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

Fotografies: Pròpies