contacte

Ute Müncheberg 

+34 686669322

Margherita Aricò

+34 696313428

umma@umma-bcn.com

IG – @ummabcn

on som

Carrer Luís Antúnez 10, pr. 2a

08014, Barcelona

Habitatge Sant Martí

La intervenció es desenvolupa en dues parcel·les contigües entre mitgeres, dins del teixit edificat i consolidat del barri del Camp de l’Arpa del Clot. L’habitatge unifamiliar, de planta baixa i pis, consolida el front construït del carrer. Es tracta d’un volum compacte, que aprofita la seva bona orientació per a la distribució dels espais i de les obertures d’aquests.

La planta baixa està directament comunicada amb el pati interior que es manté com espai de jardí natural. Aquí s’ubica l’espai de cuina menjador practicable, a més de dues habitacions amb bany i, com espai independent, el garatge. La planta primera acull la resta d’habitacions i dos banys més, així com la zona d’estar i de música. A la planta coberta es generen unes golfes no habitables mitjançant una coberta inclinada, que son espai de pas cap a la terrassa. Aquest espai sota coberta està format per 6 panells de CLT amb acabat exterior de xapa grecada.


Crèdits

Programa: Projecte habitatge unifamiliar

Emplaçament: Districte de Sant Martí, Barcelona

Superfície: 283 m2

Any: 2019

Promotor: Privat

Fotografies: Pròpies